RisperidoneImpurity 5

SKU: R-00401
CAS NO: 95742-19-1
Mol Formula: C12H14ClFN2O
Mol Weight : 256.7