Edoxaban impurity 1

SKU: E-00201
CAS NO: 41374-72-5
Mol Formula: C9H10N2O3
Mol Weight : 194.19