Edoxaban Impurity 13 (1S,2R,4S)

SKU: E-00218
CAS NO: N/A
Mol Formula: C21H30ClN5O5
Mol Weight : 467.96