Edoxaban Impurity 14

SKU: E-00219
CAS NO: N/A
Mol Formula: C23H25Cl2N7O5
Mol Weight : 550.39