Nifedipine EP impurity-D

SKU: N-00401
CAS NO: 14205-39-1
Mol Formula: C5H9NO2
Mol Weight : 115.13